Privacy beleid Horizon

Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Horizon verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Geboortedatum

• Geslacht

• Telefoonnummer

• E-mailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Horizon verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een behandelovereenkomst.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Horizon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uitte kunnen voeren

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Het afhandelen van uw betaling

 

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Horizon zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens in uw dossier is 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 

 

Delen met anderen

Horizon deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Horizon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Gegevens inzien,aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  [email protected],  ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Horizon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected],

  1. Telefonisch bereikbaar
  2. Maandag: 9:00 uur - 16:00 uur
    Dinsdag: 9:00 uur - 16:00 uur
    Woensdag: 9:00 uur - 16:00 uur
    Donderdag: 9:00 uur - 16:00 uur
    Vrijdag: 9:00 uur - 16:00 uur
Met plezier gemaakt door karstendegroot.nl